Fizică:   

         Săptămâna Mondială a Spaţiului Cosmic

                Elevi coordonați de prof. de fizică, d-na Aurora Borcescu


     Săptămâna Mondială a Spaţiului Cosmic este o sărbătoare internaţională a ştiintei şi tehnologiei, precum şi a contribuțiilor acestora la îmbunătățirea condiției umane. Adunarea Generală a ONU a declarat, în anul 1999, că Săptămâna Mondială a Spațiului Cosmic să aibă loc în fiecare an între 4-10 Octombrie. Aceste date marchează două evenimente:

  • 4 Octombrie 1957 - lansarea primului satelit artificial al Terrei, Sputnik 1, care a deschis calea explorării spațiului cosmic
  • 10 Octombrie 1967 – Semnarea Tratatului asupra principiilor care guvernează activitățile statelor în explorarea pașnică a spațiului cosmic, inclusiv a Lunii și a celorlalte corpuri cerești.

         În cadrul Săptămânii Mondiale a Spațiului Cosmic care s-a desfăşurat în perioada 4-10 octombrie 2013 sub deviza “Descoperind planeta Marte, descoperim Pământul”,  la nivelul Şcolii Gimnaziale Genesis am organizat activitatea ,,Spaţiul cunoaşterii și al curiozității”, din dorința de a ne alătura celor care doresc să cunoască, să studieze şi să înţeleagă tainele Universului.

     Activitatea a fost realizată  cu scopul de a-i face pe cei din jur să cunoască mai bine spațiul cosmic și realizările cele mai importante din acest domeniu, să militeze pentru un viitor mai bun. Elevii au înțeles importanța acestui eveniment și au realizat dispozitive, machete experimentale tematice, desene, postere. Au lucrat în grup sau individual, unii dintre ei au realizat obiectele cu sprijinul părinților. A fost stimulată astfel inițiativa, imaginația, creativitatea, munca în echipă, asumarea de responsabilități și respectarea termenului de execuție pentru anumite lucrări.

Chimie: 

                    Problemă de chimie compusă de Alexandru Rotaru, clasa a VIII-a


                     H2PO3 este formula acidului fosforic. El este folosit drept acidifiant în băuturile de tip Coca-Cola și este un acid relativ slab, dar periculos pentru copii, pentru că reacționează cu calciul din oase și le subțiază.

          a) 4 mol de H2PO3 = ? g (masa moleculară a patru molecule de acid fosforic)

Indiciu: masa moleculară a unei substanțe este suma maselor compușilor ei (a elementelor din care este alcatuită substanța).

Atenție! Pentru rezolvarea unor subpuncte din problemă este necesar un tabel periodic al elementelor chimice.

          b) MH :MP : MO = ?

          c) Pentru un litru de Coca-Cola se folosesc 400g soluție apă cu colorant caramel, 8g H2PO3, 2g E-196 (E fiind un conservant pus la întâmplare) și restul zahăr. Pentru a pune colorant caramel în băutură, acesta trebuie produs și rezultă o soluție cu concentrația de colorant egală cu 25%. Apa din soluție se pune cu colorantul direct în băutură.

        I) Care este cantitatea de zahăr, colorant și apă folosită?

       II) Mapă : MH2PO3 : ME-196 : Mcolorant : Mzahăr = ?

                        Știați că...?

                                                                                  Curiozități culese de Alexandru Rotaru, clasa a VIII-a

-Diametrul Soarelui este de 1 miliard de metri?

-Un an-lumină înseamnă 1 milion de milioane de metri sau o mie de milioane de km?

360 - 400 de milioane de metri este distanța dintre Pământ și Lună, distanța parcursă de lumină în aproximativ o secundă.

-Masa Căii Lactee este de 10²² x 10²² kg, iar masa Pământului este de 597,7 x 10²² kg?

-Luna descrie orbita sa în jurul Pământului în 27 de zile și 8 ore?

-La fiecare 29 de zile și 13 ore, Soarele, Luna și Pământul se află în linie dreaptă?

-O rotație completă a Pământului în jurul Soarelui durează aproximativ 365 de zile și 6 ore?

-Luna descrie o elipsă în jurul Pământului, nu un cerc? Acest lucru este valabil și pentru rotația Pământului în jurul Soarelui.

Fizică 

Problemă de fizică compusă de Alexandru Rotaru, clasa a VIII-a

          O casă se află în București. Pentru a ajunge apa caldă în casă de la centrala de energie termică, ea trebuie să parcurgă drumul similar cu al locatarului care, din întâmplare, lucrează la centrala respectivă. Locatarul trebuie să meargă 10 minute cu un autobuz, apoi 20 de minute cu un metrou, urmate de cateva minute de mers pe jos. El pleacă de acasă la ora 7.30 a.m. și ajunge la muncă cu 15 minute înainte de începerea turei de dimineață, adică la 8.15 a.m. Autobuzul parcurge 2000 dam în 1200 de secunde, metroul parcurge aceeași distanță de două ori mai repede, iar locatarul parcurge 0,00001Gm în 30000000μs. Apa are viteza de curgere de 30km/h. Densitatea apei este 1000kg/m³. Dacă se pune un corp de greutate egală cu cea a apei pe un resort cu alungirea de 5000μm/0,98hN, atunci resortul se alungește cu 0,6m. Se consideră g = 9,8N/kg.

a) Calculați timpul necesar, respectând condițiile de mai sus, pentru ca apa să ajungă la casă.

b) Dacă conducta ar fi la 0 m altitudine, volumul ei ar fi de 1,2km³, iar lățimea este de 0,2 km, calculați presiunea produsă pe baza conductei.

c) Știind că pentru a încălzi un calorifer din casă cu volumul egal cu 1 m³, din care 80% este un gol, iar densitatea zonei fără gol este 2000kg/m³, neglijând pierderile și incalzirea golului, cu θ = 4°R (0°R = 0°C; 80°R = 100°C) sunt necesari 10MJ, aflați c și C al caloriferului.

d) Aflați numărul de Joule necesari pentru a respecta punctul anterior dacă se pierd 1000J/6km.

e) Randamentul motorului de încălzire a apei este 20%. Puterea calorică a combustibilului folosit este 0,5MJ/g. Aflați masa combustibilului.

f) Un motor indentic care folosește același combustibil, având același randament, pune un mobil în mișcare. Aflați lucrul mecanic produs pentru 600000000000nm.

g) Dacă un alt mobil având același motor și randament cu al motorului de la punctul e) ar consuma 10 l de benzină/km, calculați puterea calorică a benzinei

(ρ benzină = 4Mg/0,000000000000000000002Gm³; Q consumat = 50000J).

h) Consumul dat la punctul anterior reprezintă consumul mobilului la viteza constantă de 60km/h. Mobilul pleacă de la km 60 la ora 11.45PM. El ajunge la km 132, face o pauza de 15' și apoi pleacă mai departe, până la km 271. Un tren pleacă de la km 50 la ora 0.15AM și oprește de două ori, pentru 5'. Știind că a avut o întârziere de 5' la stația Km 70, aflați la ce km se vor întâlni, dacă se vor întâlni (v tren = 80km/h).

i) Dacă la km 272 este șantier în lucru pe șosea, care va fi întârzierea mașinii (durează 30' pentru a trece de șantier în lucru)?

Formule utilizate pentru rezolvarea problemei

v (viteză) = Δd (distanță)/Δt (timp)

D (debit) = V (volum)/Δt (timp)

ρ (densitate) = m (masă)/V (volum)

c (caldura specifică) = Q (caldură)/m (masă) x ΔT (temperatură)

C (capacitate calorică) = Q (caldură)/ΔT (temperatură)

G (greutate) = g (atracție gravitațională) x m (masă)

Δl (alungire) = G (greutate)/deformare

η (ramdament) = Q (caldură) primit/Q (caldură) cedat

η (randament) = L (lucru mecanic)/Δd (distanță)

P (presiunea) = ρ x g x h (înălțimea)

V (în cazul de față) = lungime x lățime x înălțime

Q = q (putere calorică) x m